Eierstok

Algemene info

Eierstokkanker is kanker uitgaande van de bekledende cellen van een eierstok of eileider. Eierstokkanker ontwikkelt zich vaak zonder symptomen, waardoor de ziekte vaak in een laat stadium ontdekt wordt. Eierstokkanker ontstaat meestal bij vrouwen boven de 50 jaar, maar kan op alle leeftijden voorkomen. Een bepaalde vorm van eierstokkanker, de kiemceltumor, komt juist vooral bij jonge meisjes voor en veel minder bij volwassen vrouwen. Aanvullende informatie over deze vorm van eierstokkanker vind u onder de knop kiemcelkanker.

Eierstokkanker is een betrekkelijk zeldzame ziekte. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van operatie en chemotherapie. Omdat de operatie vaak complex is, wordt deze uitgevoerd door een daartoe gespecialiseerd gynaecologisch oncoloog in een van de drie ziekenhuizen in de regio (UMCG, Isala te Zwolle en MST te Enschede).De chemotherapie kan meestal in het dichtbijzijnde ziekenhuis worden gegeven.

Handige links:

Folder KWF Eierstokkanker

Eierstokkanker, UMCG Brochure

Stichting Olijf, patiŽntenvereniging.

Informatie over eierstokkanker op Kanker.nl

Kuren

De meest toegepaste behandelingen van kanker zijn:

  • operatie;
  • bestraling;
  • behandeling met medicijnen, zoals chemotherapie (behandeling met celdodende of celdeling remmende medicijnen), doelgerichte medicijnen (gericht op bepaalde kernmerken van de tumor op celniveau) of immunotherapie (gericht op activatie van eigen immuunsysteem) .

Veel mensen met kanker krijgen een combinatie van de genoemde behandelmethoden. De keuze en de volgorde van de verschillende behandelingen is onder meer afhankelijk van de kenmerken van de tumor, het stadium van de ziekte en uw lichamelijke conditie. De behandeling wordt dus voor u persoonlijk binnen een behandelteam bepaald.

Deze website geeft informatie over behandelingen met medicijnen die bij eierstokkanker gegeven kunnen worden. Welke van deze informatie op u van toepassing is zal worden besproken in een persoonlijk gesprek met de internist-oncoloog. Samen met de oncologie-verpleegkundige/verpleegkundig specialist wordt uw persoonlijke behandeling toegelicht.

Folder KWF chemotherapie

Voorblad patiŽnteninformatie

PatiŽnteninformatie Carboplatine/Paclitaxel (Taxolģ) Klinisch (neo-adjuvant)

PatiŽnteninformatie Carboplatine/Paclitaxel (Taxolģ) Poliklinisch (neo-adjuvant)

PatiŽnteninformatie Carboplatin

PatiŽnteninformatie Carboplatin/Paclitaxel (Taxol ģ) Klinisch (adjuvant)

PatiŽnteninformatie Carboplatine/Paclitaxel (Taxolģ) Poliklinisch (adjuvant)

PatiŽnteninformatie Carboplatine/Paclitaxel (Taxolģ) Klinisch (palliatief)

PatiŽnteninformatie Carboplatine/Paclitaxel (Taxolģ) Poliklinisch (palliatief)

PatiŽnteninformatie Carboplatin/Gemcitabine/Bevacizumab

PatiŽnteninformatie Carboplatin/Gemcitabine

PatiŽnteninformatie Carboplatin/liposomaal Doxurubicine (Caelyxģ)

PatiŽnteninformatie Carboplatin

PatiŽnteninformatie Olaparib

PatiŽnteninformatie Caelyx (liposomaal doxorubicine)

PatiŽnteninformatie Gemcitabine

PatiŽnteninformatie Melfalan

PatiŽnteninformatie Topotecan

PatiŽnteninformatie Etoposide

Studies

Zoals in alle academische ziekenhuizen wordt ook in het Universitair Medisch Centrum Groningen medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit onderzoek kan gericht zijn op het vinden van betere methoden om een ziekte vast te stellen of te behandelen, of op het verwerven van meer inzicht in de werking van het lichaam en ziekteprocessen. Dergelijk onderzoek is alleen mogelijk met de medewerking van 'proefpersonen', hetzij patiŽnten of gezonde vrijwilligers. Mogelijk vragen wij uw hulp om aan een onderzoek mee te werken. U ontvangt dan informatie over het doel van het onderzoek waaraan u mee kunt doen, de te gebruiken onderzoeksprocedure en de voor- en nadelen ervan. Als u vindt dat u voldoende informatie hebt, kunt u beslissen of u aan het onderzoek wilt deelnemen. Deelname aan onderzoek is vrijwillig.